Van Bokhorst opleidingen. Sinds 1971.

Vrachtauto rijbewijs bij van Bokhorst opleidingen!

Wij verzorgen al jarenlang de rijopleiding voor het vrachtwagen rijbewijs. Met onze jarenlange ervaring (sinds 1971) streven wij er nog steeds naar om een zo compleet mogelijke chauffeur op de weg te zetten. Natuurlijk, ook hier is voertuigbeheersing voor een groot deel van belang, maar ook zeker de theoretische en technische kennis van het rijden met een groot voertuig. Met een vrachtauto steekt u immers met kop en schouders boven de rest van de weggebruikers uit.

Voor het rijden met een kleinere vrachtauto C1 gelden andere eisen en tarieven. Klik hier om naar het C1 rijbewijs te gaan.

Tarieven
pakket prijzen
16 rijlessen + praktijk examen  €          1.310,00
20 rijlessen + praktijk examen  €          1.520,00
24 rijlessen + praktijk examen  €          1.730,00
28 rijlessen + praktijk examen  €          1.940,00
32 rijlessen + praktijk examen  €          2.150,00
Theorie pakket prijzen
Online theorie cursus compleet (rijbewijs) + examens  €               350,00
Online theorie cursus compleet (chauffeur) + examens  €               425,00
Klassikaal theorie cursus compleet (rijbewijs) + examens  €               700,00
Klassikaal theorie cursus compleet (chauffeur) + examens  €               760,00
losse prijzen
proefles 50 min.  €                  57,50
les 50 min  €                  57,50
praktijk examen  €               390,00
toets besloten terrein  €               350,00
praktische toets  €               250,00
Theorie examen RV1  €                  47,50
Theorie examen R2C  €                  47,50
Theorie examen V2C  €                  47,50
Theorie examen V3C  €                  55,00
*tarieven per 01-01-2021
*tarieven zijn incl. CBR kosten

Opleiding vrachtwagen rijbewijs

Om de opleiding voor het rijbewijs C te volgen moet u in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs B.
De praktijklessen worden gegeven met een Daf 106 waardoor u gelijk al het echte chauffeurs gevoel krijgt .
Tijdens deze praktijklessen bereidt onze vakbekwame docent u voor op het praktijkexamen.
Er wordt onder meer aandacht besteed aan de voorbereiding en controle van het voertuig en papieren,
het rijden binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtype,
bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.
Aan het eind van deze opleiding beheers je het voertuig in alle facetten en onder uiteenlopende omstandigheden.

Om u beroepschauffeur te worden moet u geslaagd zijn voor 3 theorie examens: RV1 (techniek en verkeer), V2C (vervoer), V3C (cases). En 3 praktische examens: De toets besloten terrein, de praktische toets en het praktijkexamen op de openbare weg,

Om alleen u vrachtauto rijbewijs te halen moet u geslaagd zijn voor de theorie examens RV1, R2C en het Praktijk examen op de openbare weg.

De praktijk lessen kunt u gemakkelijk combineren met de theorie opleidingen. Natuurlijk kunt u ook eerst uw theorie-examens behalen waarna u begint aan de praktijk opleiding.

Medische keuring

Iedereen dient voordat het praktijkexamen wordt aangevraagd eerst medisch gekeurd te worden door een ARBO arts.
De uitslag van deze keuring wordt door de arts genoteerd op de Dubbele Eigen Verklaring welke bij ons verkrijgbaar is. Wij sturen deze Dubbele Eigen Verklaring naar de medische afdeling van het CBR. Als de medische afdeling zijn goedkeuring verleent, krijgt u een verklaring van geschiktheid door het CBR thuis gestuurd. Bewaar deze verklaring goed, want deze is vereist aantoonbaar op de dag van het praktijkexamen.

Intake

Iedere opleiding start met een intake. Tijdens deze proefrijles neemt de docent waar of u al vaardigheden bezit en hoe snel u nieuwe vaardigheden aan leert. Na deze intake weet u het aantal lessen dat u nodig heeft en wat de uiteindelijke kosten zijn.

Snelheid en kwaliteit

Het bedrijfsleven vraagt snelheid en kwaliteit. Het is immers belangrijk om een (aspirant) chauffeur zo snel mogelijk aan het werk te hebben. Van Bokhorst Opleidingen speelt hierop in door compact opleidingen te verzorgen. Zo kan ieder onderdeel snel en succesvol afgerond worden!

Tot slot

Een opleiding tot beroepschauffeur is niet goedkoop, dat beseffen wij maar al te goed. Wij zullen daarom alles in het werk stellen om u zo snel en verantwoord mogelijk op te leiden. De kosten voor deze opleidingen vallen onder de zogenaamde beroepsopleidingskosten, waardoor de fiscus een gedeelte van het geïnvesteerde bedrag aan u terug betaald. Dit kan o.a. middels een zogenaamde T-aangifte. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met uw accountant of de belastingdienst.